SMS informatiedienst:

Datum: | 20-02-2013 |

In ontwikkeling is SMS service waarbij de ondernemer op gezette tijden wordt geïnformeerd over zijn omzet. Dit gebeurt automatisch d.m.v. een toegestuurd SMS bericht. Kennis is macht!

 

Meer nieuws: